PETYCJA

w sprawie przywrócenia godności fladze polskiej

Zwracamy się z żądaniem poszanowania flagi polskiej we wszystkich
pomieszczeniach urzędu Starostwa Powiatowego i Gminy Wiejskiej w Chojnicach.


Żądamy zniesienia pierwszeństwa flagi ukraińskiej przed flagą polską na sali obrad Rady Powiatu i Rady Gminy Chojnic oraz uszanowanie przyjętych zasad związanych
z prezentacją flag narodowych, samorządowych i instytucjonalnych, zgodnie z protokołem
flagowym, tradycją i honorem. Dotychczasowa praktyka eksponowania flagi obcego państwa przed flagą narodową jest oznaką nieposzanowania jednego z najważniejszych symboli Państwa Polskiego, naruszeniem ogólnie przyjętych zasad oraz osobistą obrazą nas wszystkich, niżej podpisanych.


Uporządkowanie spraw związanych z flagami w urzędzie przyczyni się
do poprawienia relacji pomiędzy gospodarzami Polakami i gośćmi Ukraińcami.


Wnosimy o podjęcie stosownej uchwały, chroniącej w przyszłości przed podobnymi błędami stawiania dowolnych flag, przed flagą Rzeczypospolitej Polskiej.

Załączamy zdjęcia przedstawiające trwającą praktykę stawiania flagi ukraińskiej
przed flagą polską w siedzibie starostwa podczas obrad, zarówno Rady Powiatu
Chojnickiego, jak i Gminy Chojnice.

Link do listy podpisów w wersji papierowej:

Link do petycji w wersji papierowej:

Link do petycji w wersji elektronicznej

CZAS NAJWYŻSZY ODDAĆ POWIAT MIESZKAŃCOM:

NASZE POSTULATY:

Chcemy nieustannie wsłuchiwać się w głos wyborców i włączyć ich opinię w proces podejmowania najważniejszych decyzji.

Aby tego dokonać uruchomimy m.in. mechanizm konsultacji społecznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz koncepcję budżetu obywatelskiego.

Stworzymy przejrzysty mechanizm, przyznawania grantów dla organizacji społecznych realizujących zadania publiczne, w tym dla sportowców. Utworzymy rejestr zapytań i odpowiedzi w ramach dostępu do informacji publicznej oraz rejestr umów cywilno-prawnych.

Stworzymy kapitał żelazny dla najzdolniejszej młodzieży powiatu, celem wsparcia na studiach w Polsce i za granicą. Dopuścimy obywateli do zabierania głosu w czasie sesji Rady Powiatu, jeśli tylko zgłoszą taką chęć dzień przed sesją.

CZAS NAJWYŻSZY NA SPRAWNY URZĄD W POWIECIE CHOJNICKIM

Zatrzymamy karuzelę stanowisk – starostwo nie może być przechowalnią dla zwyciężonych samorządowców, a zarząd powiatu narzędziem do klejenia koalicji. Wprowadzimy ,,książkę skarg i zażaleń” by podnosić jakość obsługi mieszkańców w starostwie i jednostkach podległych.

● Wprowadzimy darmowy (do 30 min) parking dla interesantów. Otworzymy filię starostwa w Czersku i Brusach. Usprawnimy działanie wydziału komunikacji, maksymalnie je informatyzując. Zadbamy przy tym o zwiększenie bezpieczeństwa danych. Ożywimy urząd pracy poszerzając gamę zawodowych szkoleń dla bezrobotnych, przy możliwych minimalnych wymogach biurokratycznych w stosunku do zainteresowanych.

Zwiększymy dostępność pomocy psychologicznej w placówkach oświatowych i szkołach także przez wsparcie działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

● Z urzędu dbać będziemy o ochronę przyrody przed dziką zabudową oraz mieszkańców przed nachalnymi inwestycjami korporacji telekomunikacyjnych w maszty czy wytwórców ,,zielonej energii” w wiatraki.

CZAS NAJWYŻSZY NA BEZPIECZNY POWIAT CHOJNCIKI

  Wobec nieodpowiedzialnej polityki kolejnych ekip rządzących Polską, wpychających nas w obcy konflikt, musimy zabezpieczyć mieszkańców na wypadek wojny. Oznacza to konieczność rozwoju systemu obrony cywilnej, przygotowania miejsc schronienia i aprowizacji ludności, czym dotąd nikt należycie się nie zajął.

● W związku z ostatnimi tragicznymi wydarzeniami z udziałem obcokrajowców, uważnie podejdziemy do udzielania im pozwoleń na pracę w naszych instytucjach. Kryterium będzie posiadanie unikalnego wykształcenia potrzebnego mieszkańcom. Stawiamy na jakość, a nie ilość gości. Będziemy stali na straży bezpieczeństwa młodzieży szkolnej przed trującymi ideologiami.

CZAS NAJWYŻSZY NA DOBRE DROGI W POWICIE CHOJNICKIM

● Wspólnie decydować będziemy o tym gdzie i jakie inwestycje będą prowadzone, przy czym kryterium będzie potrzeba i stan techniczny, a nie sympatie lub preferencje decydentów. Budowy dróg i sieci ścieżek rowerowych prowadzić będziemy w uzgodnieniu z gminami, aby inicjować i koordynować rozbudowę przemyślanej siatki połączeń drogowych.

● Inwestycje nie mogą być realizowane kosztem zieleni lub innych walorów kulturowych czy historycznych. Przyjrzymy się zasadności stosowania progów zwalniających na ulicach, a na skrzyżowaniach z sygnalizacją będziemy proponować stosowanie urządzeń wskazujące czas do zmiany świateł.

CZAS NAJWYŻSZY NA PRZYJAZNY SZPITAL

● Aby zminimalizować bolączki związane z korzystaniem i pobytem w lecznicy zreorganizujemy funkcjonowanie parkingu szpitalnego. Wprowadzimy płatność przy wyjeździe i pierwszą godzinę gratis.

● Obłożnie chorym zapewnimy bezpłatny dostęp do telewizji w salach szpitalnych.

● Zadbamy o dostępność karetki w Czersku i Brusach. Położymy szczególny nacisk na leczenie onkologiczne, także przez stworzenie systemowego podejścia na poziomie powiatu do walki z rakiem.

● Zadbamy o wyższą jakość opieki pacjenta przez zapewnienie polskojęzycznego personelu, ze zweryfikowanymi kompetencjami. Tym poważnym wyzwaniom podoła, wyłoniona z konkursu najlepsza kadra menadżerska, aby nie odrywać lekarzy od ich podstawowego powołania.

Nawet najlepiej działający samorząd nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów mieszkańców ze względu na przeróżne ograniczenia. Jednak jak powiedział genialny Albert Einstein:

Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie i on to robi.


Dajmy sobie szansę! Oddajmy Powiat Mieszkańcom!